• Coral Estate 229
  • Sint Willebrordus

Disclaimer & Privacy

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Kas Curacao of zijn partners. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kas Curacao.  

Cookies
 
Verder gebruikt onze website cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen. Ook houden wij met deze cookies statistieken bij hoe vaak, en door wie, onze website wordt bezocht. Je IP adres wordt niet als zodanig opgeslagen. Als je geen prijs stelt dat je bezoek aan onze website wordt opgeslagen, kun je de 'do not track' optie in je webbrowser inschakelen. In dat geval respecteren wij deze keuze. 

Andere partijen
We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dit moet.

Nieuwsbrief
Wij versturen met enige regelmaat nieuwsbrieven. Iedereen die onze nieuwsbrief ontvangt heeft hier toestemming voor gegeven. Dat kan gebeurd zijn in de winkel (door het invullen van het aanvraagformulier voor onze klantenkaart), of via het formulier op deze website. Wij slaan voor het versturen van de nieuwsbrief je naam- en e-mailadres op en gebruiken deze alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Onder iedere nieuwsbrief is een link te vinden om jezelf af te melden. 

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Zo maken we gebruik van het beveiligde https (SSL protocol) voor alle verkeer van- en naar onze website.
Ook passen we de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden. 

Inzage en wijzigen van je gegevens 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens aan de onderzijde van de pagina. Je hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Klacht indienen
Als je vind dat we je niet op de juiste manier helpen, neem dan eerst contact met ons op. Kom je er niet aan uit dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Vragen of opmerkingen graag via info@kascuracao.com

Kas Curacao

Wij kijken uit naar uw komst...
Heeft u interesse? Of heeft u vragen over uw reis naar deze prachtige vakantiewoning? Neem dan contact met ons op. Kas Curacao staat voor u klaar voor een onvergetelijke vakantie.
  • Email info@kascuracao.com


Disclaimer & Privacy
Meer informatie?

Contact ons